Tercuman-ı Ahval Mukaddimesi Nedir ?

Tercümân – Ahvâl Mukaddimesi Şinasi’nin kaleme aldığı makaledir. Tercuman-ı Ahval Mukaddimesi’nin önemi edebiyatımızda kaleme alınmış ilk makale olmasıdır. Mukaddime ( Başlangıç / ön söz ) anlamına gelir. Şinasi ‘nin bu ön sözü yazmaktaki amacı Tercuman-ı Ahval gazetesinin önemini anlatmak ve gazeteyi Ter cümân – ı Ahvâli okuyucusuna takdim etmektir .