Türk Edebiyatı Tarihi


Türk Edebiyatı Nedir? Türk diliyle üretilmiş yazılı ve sözlü metinler Türk edebiyatını oluşturmaktadır.Türk edebiyatının tarihi yaklaşık olarak 1500 sene öncesine dayanmaktadır.Türk Edebiyatı'nda islamiyetin kabulüne kadar farklı Türk Alfabeleri ve dilleri kullanıldıysa da, islamiyetin kabulünden sonra yoğun olarak Farsça ve Arapça kullanılmaya başlanmıştır.

Türk Edebiyatı , temelde 3 ana başlık altında incelenebilir.Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında , Türklerin etkisine girdikleri dini ve kültürel çevrelerin etkileri göz önünde tutulmuştur.

1.İslamiyetin kabulünden önceki Türk Edebiyatı.

2.İslamiyet'in kabulünden sonra ,İslam uygarlığı etkisi altında gelişen Türk Edebiyatı.

3.Batı uygarlığı etkisi altında gelişen Türk Edebiyatı.